JÄRNVÄG I NORR

Järnväg i norr

PRÖVA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FORTSATT UTBYGGNAD AV JÄRNVÄGEN I NORRA SVERIGE

Effektiva och kapacitetsstarka järnvägstransporter är av stor betydelse för det svenska näringslivet, inte minst i de norra delarna av Sverige.

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att pröva och analysera förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner.

Syftet är att ytterligare stärka kopplingen mellan de nya stambanorna  i södra Sverige och det befintliga järnvägssystemet i norra Sverige samt att åstadkomma effektiva och kapacitetsstarka järnvägstransporter. Utbyggnaden ska medföra förbättringar för såväl persontrafik som godstransporter och ha förutsättningar för ett inslag av medfinansiering.

Vilka åtgärder som kan komma att rymmas i uppdraget om järnväg i norr är än så länge för tidigt att säga. Förhandlingspersonerna ska senast den 1 juni 2016 lämna en delredovisning som bland annat inkluderar uppdraget om järnvägsinfrastruktur i norra Sverige.

PÅGÅENDE ARBETE

Sedan försommaren 2015 har ett arbete pågått för att dels identifiera vilka objekt som kan passa in i uppdraget, dels utreda vissa objekt närmare. Hösten 2015 bad Sverigeförhandlingen Trafikverket att utreda utbyggnader längs norrlandskusten, samt möjliga åtgärder för förbättrad robustheten i järnvägssystemet.

I slutet av februari 2016 överlämnade Trafikverket sin rapport Järnväg i norra Sverige – Underlag till Sverigeförhandlingen. Det pågår även utredningar inom Ostkustbanan AB och Norrbotniabanan AB för att redovisa nyttor av eventuella utbyggnader.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn