RAPPORTER OCH UNDERLAG

Dokument från Sverigeförhandlingen


Slutrapport från Sverigeförhandlingen:
Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge, SOU 2017:107
2017-12-20


Delrapport från Sverigeförhandlingen:
Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen, SOU 2017:105
2017-12-20


Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen
2017-07-05

Trafikverkets underlag finns längre ner på sidan under ”Dokument från andra aktörer”

Lägesrapport från Sverigeförhandlingen:

Lägesrapport avseende fast förbindelse Helsingborg – Helsingör

2017-06-26

Delrapport-4-Lagesrapport-Sverigeforhandlingen-Thumbnail-2

Lägesrapport från Sverigeförhandlingen:

Aktuellt om höghastighetsjärnvägen (PDF)

2016-07-01

Dokument från andra aktörer 

Rapport från Trafikverket (191211)
Analys av ett trängselskattesystem som även omfattar innerstadsbroarna och ringleden


Rapport från Trafikverket (171211)
Analys av ett trängselskattesystem som även omfattar närförorter


Rapport från forskare på KTH m fl (171101)
Sverigeförhandlingen och sedan – Slutrapport från följeforskningen


Rapport från Trafikverket (171023)
Analys av åtgärder som minskar utsläppen i samband med Östlig förbindelse


Rapport från Trafikverket (171023)
Östlig förbindelses inverkan på den regionala utvecklingen


Rapport från Setterwalls Advokatbyrå (171011)
Promemoria – Nya regler för kapacitetstilldelning; prioritetskriterier, ramavtal m.m.


Rapport från Trafikverket (170920)
Höghastighetsjärnvägens sidosystem


Rapport från Trafikverket (170915)
Utbyggnadsstrategi höghastighetsjärnväg – Delprojekt Samhällsekonomiska analyser


Rapport från Trafikverket (170831)
Trafikering höghastighet med etapputbyggnad och färdigt system


Rapport från Trafikverket (170831)
Sträckorna in mot de större städerna med utbyggnad av höghastighetsjärnväg


Rapport från Trafikverket (170830)
Ny höghastighetsjärnväg – Kostnadsreducerande åtgärder


Rapport från Trafikverket (170705)
Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö


Rapport från Trafikverket (170612):
Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen? (PDF)


Rapport från Trafikverket (170213):
En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan (PDF)


Rapporter från Trafikverket (170210):
Cykelvägar längs med höghastighetsjärnvägar – En utredning av internationella erfarenheter och möjligheter
Utredning om allmänna cykelvägarRapport från Trafikverket: Landvetter- Alternativa stationslägen (PDF)


Sverigeförhandlingen och sedan? – Följeforskarnas iakttagelser, reflektioner och propåer (PDF)


Finansieringslösningar för Östlig förbindelse – underlag till Sverigeförhandlingen (PDF)


Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085: Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer (PDF)


Rapport: Plattformar för 400 m långa tåg


Rapport från KTH 160525
Nya stambanor till lägre kostnader (rapport)
Nya stambanor till lägre kostnader (sammanfattning)


Second opinion avseende kostnad respektive planerat system:
160525 HSR Sweden Report Second opinion Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Executive Summary Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Second opinion Calculated cost (PDF)


Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägen – Underlag till Sverigeförhandlingen
(Trafikverkets rapport 20160531)


Norrbotniabanan – Underlag till Sverigeförhandlingen (rapport 160523)


Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor (sammanfattande rapport april 2016)


Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan (rapport)
Nyttoanalys av projektet nya Ostkustbanan (presentation)
Dokumentation och resultat Sampers


OPS-lösning för Östlig förbindelse? 16-04-12
Internationell utblick samt svensk finansiell och politisk kontext


Presentation från Trafikverket: Utveckling av järnvagssystemet i norra Sverige 16-03-15


Presentation från Trafikverket: Norrbotniabanan 16-03-15


Tekniskt kunskapsunderlag från Trafikverket, Östlig förbindelse 16-03-08
Trafikstudier
Saltsjötunneln
Österleden
Med spårväg
Jämförelse: bergtunnel-sänktunnel
Alternativa trafikplatser


Rapport från Trafikverket: Järnväg i norra Sverige – Underlag till Sverigeförhandlingen 16-03-07


Samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingen 2016-02-01


Trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv


PM från Trafikverket, Statligt stöd


Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen


Rapport från Trafikverket – Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar


Rapport från Trafikverket: Järnvägssystemet Järna-Stockholm, Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning


Rapport från Trafikverket: PM om Danmarksförbindelse


Rapport: Reglering av höghastighetsjärnväg


Rapport från Trafikverket: Trängselskatt med östlig förbindelse – Underlag till Sverigeförhandlingen


Konsultrapport: Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige


Konsultrapport: Analys av finansieringsprinciper och bedömning av alternativa finansieringslösningar för nya stambanor


Redovisning av Ostlänkens passage genom Linköping, alternativutredningar


Preliminär rapport från Trafikverket: Östlig förbindelse, underlag till Sverigeförhandlingen


Regionalekonomiska analyserna: Analyserna på Trafikverkets webbplats


Rapport från Trafikverket (170612):
Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen? (PDF)


Rapport från Trafikverket (170213):
En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan (PDF)


Rapporter från Trafikverket (170210):
Cykelvägar längs med höghastighetsjärnvägar – En utredning av internationella erfarenheter och möjligheter
Utredning om allmänna cykelvägarRapport från Trafikverket: Landvetter- Alternativa stationslägen (PDF)


Sverigeförhandlingen och sedan? – Följeforskarnas iakttagelser, reflektioner och propåer (PDF)


Finansieringslösningar för Östlig förbindelse – underlag till Sverigeförhandlingen (PDF)


Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085: Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer (PDF)


Rapport: Plattformar för 400 m långa tåg


Rapport från KTH 160525
Nya stambanor till lägre kostnader (rapport)
Nya stambanor till lägre kostnader (sammanfattning)


Second opinion avseende kostnad respektive planerat system:
160525 HSR Sweden Report Second opinion Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Executive Summary Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Second opinion Calculated cost (PDF)


Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägen – Underlag till Sverigeförhandlingen
(Trafikverkets rapport 20160531)


Norrbotniabanan – Underlag till Sverigeförhandlingen (rapport 160523)


Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor (sammanfattande rapport april 2016)


Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan (rapport)
Nyttoanalys av projektet nya Ostkustbanan (presentation)
Dokumentation och resultat Sampers


OPS-lösning för Östlig förbindelse? 16-04-12
Internationell utblick samt svensk finansiell och politisk kontext


Presentation från Trafikverket: Utveckling av järnvagssystemet i norra Sverige 16-03-15


Presentation från Trafikverket: Norrbotniabanan 16-03-15


Tekniskt kunskapsunderlag från Trafikverket, Östlig förbindelse 16-03-08
Trafikstudier
Saltsjötunneln
Österleden
Med spårväg
Jämförelse: bergtunnel-sänktunnel
Alternativa trafikplatser


Rapport från Trafikverket: Järnväg i norra Sverige – Underlag till Sverigeförhandlingen 16-03-07


Samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingen 2016-02-01


Trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv


PM från Trafikverket, Statligt stöd


Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen


Rapport från Trafikverket – Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar


Rapport från Trafikverket: Järnvägssystemet Järna-Stockholm, Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning


Rapport från Trafikverket: PM om Danmarksförbindelse


Rapport: Reglering av höghastighetsjärnväg


Rapport från Trafikverket: Trängselskatt med östlig förbindelse – Underlag till Sverigeförhandlingen


Konsultrapport: Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige


Konsultrapport: Analys av finansieringsprinciper och bedömning av alternativa finansieringslösningar för nya stambanor


Redovisning av Ostlänkens passage genom Linköping, alternativutredningar


Preliminär rapport från Trafikverket: Östlig förbindelse, underlag till Sverigeförhandlingen


Regionalekonomiska analyserna: Analyserna på Trafikverkets webbplats


Informationsmaterial

Höghastighetsjärnvägens föreslagna dragning och stationsorter
JPG
PDF

Höghastighetsjärnvägens föreslagna dragning samt befintlig järnväg
JPG
PDF

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn